Zaltbommel, 22 mei 2018

 

AVG voor The Jolly Sailors

  

De persoonlijke gegevens benodigd voor de bereikbaarheid van de leden zullen worden opgeslagen bij de secretaris en is verantwoordelijk voor het bijhouden hiervan. 

 

Die gegevens zijn naam, adres en telefoonnummer. Alle email berichten aan de leden, zullen alleen via de BCC verstuurd worden, zodat er geen lijsten van alle privé e-mailadressen beschikbaar zijn en gaan rouleren.

 

Lichamelijke ongemakken van leden en/of medicijngebruik, waar tijdens de optredens en uitvoeringen rekening mee gehouden moet worden, zullen alleen bij het DB (dagelijks bestuur) bekend zijn en als vertrouwelijk worden behandeld.

 

Deze gegevens zullen we alleen indien het lid dit zelf wenst bij het secretariaat bewaren.

 

Als er tijdens optredens foto´s en of video opnames gemaakt worden kunnen de leden zich niet beroepen op hun portretrecht indien deze gepubliceerd worden als promotie.

 

Tevens kan het door derden en eigen mensen maken van foto’s en dit plaatsen op de eigen website (of die van het koor) niet gezien worden als een inbreuk op de privacy.

 

Dit hoort bij het lidmaatschap van een openbaar optredend Shantykoor.

 

Alle aan het koor verschafte gegevens zullen nooit aan derden worden doorverkocht en alleen aan een derde worden doorgegeven met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. - of en na beëindiging van het lidmaatschap zullen deze door het bestuur worden verwijderd.

 

 

Namens shantycrew The jolly sailors

 

N.W.M.v.Bilderbeek